100% Duunari

Oma valokuva
kirjoittaja on ahtaaja, AY-aktiivi, sosialidemokraatti, vapaa-ajattelija, kuntapoliitikko Helsingissä ja perheenisä eli stadilainen Duunari

30.11.2015

Suurmoskeija Stadiin?

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee huomisessa kokouksessaan jo lakanneen valtuustoryhmä Punavihreiden ryhmäaloitetta suurmoskeijahankkeen kiirehtimisestä.

Hankkeessa Suomen Muslimiliitto ry, Fokus ry, Suomen Musliminaiset ry jättivät 21.1.2015 päivätyn hakemuksen tontin varaamiseksi suurmoskeijaa ja dialogikeskusta varten. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa noin 20000kerrosneliömetrin laajuinen suurmoskeija. Lisäksi hakijat vaativat tontin sijaintia metroradan varrelta, koska heidän ilmoittaman mukaan suurin osin tulevat käyttäjät asuvat Itä-Helsingissä metron varrella.

Alustavissa tarkasteluissa hankkeen mahdollisina sijaintipaikkoina on tarkasteltu Sörnäisten Hanasaaren ja Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan alueita sekä Pasilaa. Näistä vaihtoehdoista
lähtökohtaisesti parhaimpana on pidetty Hanasaari B-voimalaitoksen länsipuolelle sijoittuvaa aluetta. Voimalaitoksen läheisyyden vuoksi on Helen Oy:ltä, pelastuslaitokselta ja Tukes ovat todenneet, että hankkeen sijoittuminen kyseiselle alueelle tämän hetkisten selvitysten pohjalta ei ole mahdollista, mikäli voimalaitostoimintaa alueella jatketaan. Kaupunginhallitus hyväksyi 23.11.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman, jonka mukaan Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta  muutetaan biolämpökeskuksen valmistuttua 2020-luvun alkupuolella siten, että voimalaitostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan. Voimalaitostoiminnan päättyessä sen aiheuttamat ympäristöhäiriöt ja turvallisuusriskit poistuvat, jolloin sen hankkeen sijoittumiselle asettamat reunaehdot muuttuvat täysin.

No monet sanovat, että kiva juttu. Toiset taas toteavat, että ei missään tapauksessa.

Keskusteluissa noussut esiin se, että Helsinkiin viritelty suurmoskeija hämmentää ja huolettaa pääkaupunkiseudun muslimiyhteisöissä. Osaa muslimeista pelottaa, että suurmoskeijan tulo vahvistaisi ääriajattelua Suomessa.
Kyse on sunni- ja shiiamuslimien vastakkainasettelusta, jota esimerkiksi Syyrian sota ja äärijärjestö Isisin toiminta näyttävät kärjistävän Suomessakin.
Itse suhtaudun kriittisesti hankkeeseen. Mielestäni sitä ei tulisi edistää ennenkuin on huolellisesti tutkittu hankkeen taustat. Kyseessä on Bahrainin rahoittama hanke ja kyseessä tuskin olisi kaikkien muslimien yhteinen moskeija, kuten sitä markkinoidaan. Sellaista ei ymmärtämäni mukaan ole koko maailmassa. Siis missään eivät shiiat ja sunnit käy samassa moskeijassa. Hankkeessa on takana yksi sunniryhmä, joka ei edusta kuin pientä osaa Suomen sunneista. On syytä pohtia onko niin, että Bahrain ei tällaisia projekteja rahoita ilman taka-ajatuksia.
Eniten epäilyksiä herättävät salamyhkäisyys jopa yli sadan miljoonan euron moskeija- ja konferenssikeskuksen rahoittamisessa sekä hankkeen valmistelu pienen joukon ilmeisesti vain muutaman ihmisen voimin. Muslimijohtajia oudoksuttaa, ettei suurin muslimitoimija Suomen islamilainen neuvosto (Sine) ole valmisteluryhmässä. Hanketta ei ole puitu avoimesti yhteisöjen kesken, vaan sitä ajavat kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokuksen puheenjohtajana Rantakari sekä Suomen muslimiliittoa ja Suomen musliminaisia johtava Pia Jardi.
Sinen jäsenjärjestöissä asia tuntuu olevan vieras. Hesarin tietojen mukaan shiiamuslimit kertovat kiristyneen tilanteen jo johtaneen väkivaltaisiin välikohtauksiin pääkaupunkiseudulla. Nuorten värvääminen Isisin riveihin on heidän mukaansa yhä avoimempaa. He eivät halua esiintyä julkisesti nimellään, koska kertovat pelkäävänsä kotiensa ja perheidensä häirintää.
"Suomessa on jo moskeijoita, joissa on ääriajattelua. Valitettavasti ääriliikkeiden rahoitus tulee näistä maista. Miten valtio pystyisi valvomaan suurmoskeijaa, ettei ääriajattelu pääse kasvamaan?" Suomen kurdiliiton puheenjohtaja Welat Nehri pohti hesarin jutussa aiheesta heinäkuun lopussa. 
Helsingin poliisin edustaja on myös vahvistanut, että on havaintoja yksittäistapauksista, joissa sunnit ovat suhtautuneet hyökkäävästi shiioihin. Hyökkääjät ovat kokeneet shiiat vääräuskoisiksi poliisin saadun tiedon mukaan. 
Suurmoskeijalle tarvitaan uskonnollinen johtaja eli imaami. Rantakari on kertonut Bahrainin olevan halukas rahoittamaan imaamien koulutusta Suomessa.Pääkaupunkiseudun sunniyhteisön ja Sinen johtaja Anas Hajjar on kertonut etteivät Sinen tahot ole pimennossa, mutta asia on pidetty vielä salassa. Tarkoittaako tämä sitä, että ovat tietoisia, muttei heille asiasta kerrota?
Rahoituksesta kertoo Fokus ry sivuillaan seuraavaa: Hankkeen alkurahoituksesta on julkisuudessa kerrottu, että se saadaan Bahrainin kuningaskunnasta. Bahrainilaisedustajat ovat olleet yhteydessä myös mm. ulkoministeriön edustajiin hankkeen suomalaisten edistäjien ja kaupungin ohella. Tuki kattaa hankkeen valmistelun ja suunnitteilla olevan kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun toteutuksen. Vasta tonttikysymyksen ratkettua ja arkkitehtikilpailun toteutuessa on mahdollista tarkemmin selvittää kokonaishankkeen toteutusta ja rahoitusta.

FOKUS ry on ilmoituksensa mukaan itsenäinen suomalainen kansalaisjärjestö, jonka toiminta rahoitetaan pääosin hankerahoituksella, toiminta-avustuksilla ja jäsenmaksuilla. Arvoikseen he kertovat mm.kristillisyyden ja avoimuuden ja rohkeuden.

Onko asiaa syytä kiirehtiä lainkaan? Pitäisikö asiat ensin ensin selvittää? Jos Venäjä aikoo ostaa Suomesta maata tai vuokrata sitä, mikä olisi kantamme silloin? Onko Espoon mormonien hanke millään lailla verrannollinen tähän hankkeeseen? Sitä rahoitti uskonnollinen yhteisö Yhdysvalloista.

Julkisuudessa on myös esitetty vihjeitä korruptiosta hankkeen tiimoilla. Näistä uutisoi myös HS.

Itse olen harkitsevalla kannalla tämän hankkeen osalta. Ja ennenkuin allekirjoittaneelle lyödään minkäänlaista leimaa otsaan muistuttaisin, että olen aktiivinen katsomuksenvapauden kannattaja.

Pannaan siis kaikki jäitä hattuun ja otetaan selvää. Tarkoitan tätä laajemminkin Suomessa näinä aikoina.

Jape

1 kommentti:

  1. Hei

    Suurin osa noista uutisista oli muodostettu siten että hankkeen vetäjiltä ei kysytty mitään. Olen ollut kovin kohtelias meidän muslimiyhteisöä kohtaan enkä kertonut syitä julkisuudessa niksi on toimittu pienellä porukalla. Asiasta on kuitenkin tiedotettu muslimiyhteisöjä ja Sinessäkin asiasta tiedetään. Toivon että vastustajat kuuntelisivat myös meidän kannan ennen kuin perustavat mielipiteensä. Toisekseen toi sunni shiia tappelu Helsingissä ei ole johtunut tästä hankkeesta vaan ennen sitä ja liittyy syyrian ja irakin tilanteisiin.

    Pia Jardi

    VastaaPoista